Svenska

Ta bort filer i ett ZIP-arkiv i C# .NET

När du arbetar med arkiv inifrån dina .NET-program kan du behöva manipulera filer i en ZIP. I förra inlägget har du sett hur man lägger till filer/mappar i ett ZIP-arkiv. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du tar bort filer i ZIP-arkiven programmatiskt i C#. Så låt oss börja.
januari 11, 2022 · 3 min · Usman Aziz