Svenska

Lägg till eller ta bort anteckningar i PDF-filer med Java

Anteckningar i PDF-filer används för att utveckla innehållet. En anteckning kan vara en anteckning, popup-fönster eller ett grafiskt objekt som en pil, linje, etc. Eftersom PDF-filer inte är redigerbara låter anteckningar dig ge ytterligare information. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du arbetar med anteckningar i PDF-filer programmatiskt. I synnerhet kommer du att lära dig hur du lägger till eller tar bort kommentarer i PDF-filer med Java.
mars 26, 2021 · 4 min · Usman Aziz