Svenska

Lägg till, ta bort och ersätt bilder i PDF-filer med C++

Bilder kan användas för att visa en mängd olika saker, allt från produktfotografier till arbetsflöden och flödesscheman. PDF-filer kan innehålla bilder baserat på vilken typ av information den har. Till exempel kommer en installationsguide för stolen att innehålla bilder på stolen som visar hur man monterar den. Det kan finnas scenarier där du behöver manipulera bilder i PDF-filer programmatiskt. För sådana fall kommer den här artikeln att lära dig hur du arbetar med bilder i PDF-filer med C++.
augusti 2, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad