Svenska

Säkra PowerPoint PPT-presentationer i Java

Digital information har alltid hot om att förfalskas, manipuleras eller missbrukas av obehöriga användare. Därför vidtas olika säkerhetsåtgärder för att skydda informationen. Följaktligen är den här artikeln inriktad på att skydda MS PowerPoint PPTX/PPT-presentationer programmatiskt. I synnerhet kommer du att lära dig hur du skyddar PowerPoint-filer med lösenord eller digitala signaturer i Java.
februari 24, 2021 · 3 min · Usman Aziz