Svenska

Inaktivera kompatibilitetskontrollen i Excel i Python

MS Excel-kompatibilitetskontrollen säkerställer att en fil i ett äldre format inte använder funktionerna i den nyare Excel-versionen. Därför möter personer som använder äldre versioner av Excel inte kompatibilitetsproblem. När du manipulerar Excel-filer kan du behöva inaktivera kompatibilitetskontrollen dynamiskt. För att uppnå det visar den här artikeln hur du aktiverar eller inaktiverar kompatibilitetskontrollen för MS Excel-arbetsböcker i Python.
december 8, 2021 · 2 min · Usman Aziz