Svenska

Inaktivera kompatibilitetskontrollen i Excel-filer med Java

Olika versioner av MS Excel finns tillgängliga och används över hela världen. Detta gör det möjligt att de nyare versionerna tillhandahåller funktioner som kanske inte är tillgängliga i de äldre. Därför använder MS Excel kompatibilitetskontroll för att försämra de funktioner som inte stöds av ett äldre format när filerna sparas. När du manipulerar Excel-filer kan du behöva inaktivera kompatibilitetskontrollen dynamiskt. För att uppnå det visar den här artikeln hur du inaktiverar kompatibilitetskontrollen för MS Excel-arbetsböcker i Java.
november 8, 2021 · 2 min · Usman Aziz