Svenska

Lägg till data från databas till PDF i C# .NET

Databaser finns nästan överallt för att lagra och hantera data. Det är en vanlig praxis för programmerare att hämta data från databaserna och ladda in dem i applikationerna. När du skapar PDF-filer programmatiskt kan man behöva fylla i dokumentet med data i databasen. För att åstadkomma det i .NET-applikationer visar den här artikeln hur man lägger till data från databasen till PDF-filer i C#.
maj 20, 2022 · 5 min · Usman Aziz