Svenska

Skapa taggade PDF-filer i C# .NET

En taggad PDF-fil är en typ av PDF som använder taggar för att definiera den logiska strukturen för innehållet i dokumentet. Den används för att förbättra läsupplevelsen för dem som använder hjälpmedel och skärmläsare. I ett tidigare inlägg behandlade vi att skapa PDF-filer i en .NET-applikation. I den här artikeln kommer vi att visa hur man skapar taggade PDF-filer i C# .NET.
maj 20, 2022 · 6 min · Usman Aziz