Svenska

Läs Outlook MSG-filer i C#

MSG är ett populärt filformat som används av MS Outlook för att lagra e-postmeddelanden, kontakter, möten, etc. När du arbetar med e-postautomatisering från dina .NET-program kan du behöva läsa MSG-filer. För att åstadkomma det täcker den här artikeln hur man analyserar och läser Outlook MSG-filer i C#. Dessutom kommer vi att visa hur man hämtar bilagor från en MSG-fil programmatiskt.
januari 18, 2022 · 3 min · Usman Aziz