Svenska

Konvertera ODP till PDF Programmatiskt med C#

OpenOffice använder ODP-format för att representera presentationsdokumenten. Du kan lägga till diagram, multimediaobjekt, bilder, övergångar och mycket mer i ODP-presentationer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du automatiserar ODP till PDF-konvertering. Speciellt handlar artikeln om hur man konverterar en ODP-presentation till en PDF-fil programmatiskt med C#.
augusti 15, 2021 · 2 min · Usman Aziz