Svenska

Skapa ett platt ZIP-arkiv i C#

Ofta får du ett ZIP-arkiv som innehåller andra ZIP-arkiv inuti det som bildar en kapslad struktur av arkiven. I sådana fall kanske du vill få en platt struktur genom att extrahera alla inre ZIP-arkiv i det yttre arkivet. För att utföra denna operation programmatiskt visar den här artikeln hur man skapar ett platt ZIP-arkiv i C#.
januari 17, 2022 · 4 min · Usman Aziz