Svenska

Skapa och manipulera tabeller i PowerPoint PPT med Python

Tabeller används vanligtvis för att organisera data i form av rader och kolumner. De gör det mycket lättare att se, förstå och analysera data. I olika fall måste du infoga tabeller i dina PowerPoint-presentationer. För att uppnå det programmatiskt, täcker den här artikeln hur man skapar tabeller i PowerPoint PPT eller PPTX med Python. Dessutom kommer du att lära dig hur du kommer åt, ändrar och formaterar befintliga PowerPoint-tabeller.
mars 2, 2022 · 6 min · Usman Aziz