Svenska

Skicka Excel-data i e-posttexten med C# .NET

Excel-filer används ofta för att behålla och dela data i form av rader och kolumner. Dessutom kan du utföra olika operationer på Excel-data och visuellt analysera dem. I vissa fall måste du bädda in och skicka data från ett Excel-ark i e-postmeddelandet. För att åstadkomma det, täcker den här artikeln hur du skickar Excel-data i ett e-postmeddelande programmatiskt i C# .NET.
maj 11, 2022 · 3 min · Usman Aziz