Svenska

Konvertera EPUB till en PNG- eller JPG-bild i C#

EPUB-filer används vanligtvis för storskaliga utskriftsändamål. I vissa scenarier kan du behöva förhandsgranska innehållet i en EPUB-fil i form av en bild. I enlighet med sådana användningsfall förklarar den här artikeln hur man konverterar en EPUB-fil till en PNG eller JPG programmatiskt i C#.
april 30, 2022 · 3 min · Farhan Raza