Svenska

Utvärderingsbegränsningar för Aspose API:er – snabb lösning

Du kan möta vissa undantag i dina applikationer när du arbetar med Aspose API:er om det finns något problem med licensvalidering. I sådana fall kan undantaget ha beskrivningen som: ‘Endast utvärdering. Skapad med Aspose. Copyright 2003-2020 Aspose Pty Ltd’, ‘Högst fyra element (för alla samlingar) kan ses i utvärderingsläge’, eller ‘Detta dokument trunkerades här eftersom det skapades med Aspose API i utvärderingsläge’. Dessutom kan du märka utvärderingsvattenstämpel eller trunkerade sidor i utdatafiler. Låt oss utforska den snabba lösningen för att felsöka sådana problem.
januari 2, 2021 · 3 min · Farhan Raza