Svenska

Ställ in aktivitetsinloggning i EWS-klienten med C# .NET

Loggning används för felsökning, samt för att samla in och analysera fungerande information om applikationen. Denna information skrivs till en fil som kallas en logg. Loggfiler innehåller systeminformation om driften av klientapplikationen, till exempel användar- eller programåtgärder. I den här artikeln kommer vi att täcka hur du ställer in EWS-klientaktivitetsloggning med C# .NET.
november 17, 2022 · 4 min · Dmitrysamodurov