Svenska

Konvertera Excel-data till datatabeller i C#

MS Excel-kalkylblad används ofta för att hålla små, medelstora eller stora data. I olika fall fungerar kalkylblad som en databas för att lagra applikationsdata. Det kan finnas situationer när du behöver läsa data som lagras i Excel-filerna från din webb- eller skrivbordsapplikation. För sådana fall täcker den här artikeln hur man exporterar data från Excel-kalkylblad till DataTables i C#.
januari 1, 2021 · 3 min · Usman Aziz