Svenska

Konvertera Excel-filer till HTML i Node.js

Excel-filer används ofta för att lagra och organisera data i form av kalkylblad. Dessutom kan du utföra olika beräkningar samt analysera data. Men i vissa fall måste du konvertera Excel-filerna till andra format. Till exempel kan du behöva konvertera ett Excel-kalkylblad till HTML eller bild för att kunna visa det i din webb- eller skrivbordsapplikation. I sådana fall beskriver den här artikeln hur du konverterar Excel-filer till HTML i Node.js-program. Dessutom kommer du att lära dig hur du använder ytterligare alternativ för att anpassa den konverterade HTML-koden.
februari 11, 2021 · 4 min · Usman Aziz