Svenska

Konvertera XML till MPP eller vice versa programmatiskt i Java

XML är en förkortning för Extensible Markup Language. Det är som en del information som lagras mellan olika taggar för lagring och överföring. Å andra sidan använder vi filformatet MPP för projektledning. Du kan konvertera XML till MPP såväl som MPP till XML-formatfiler med Java-språk. Det är användbart när du vill importera eller exportera mellan XML- och MPP-filer enligt dina krav.
mars 9, 2021 · 3 min · Farhan Raza