Svenska

Konvertera OneNote till Excel i C#

OneNote är en digital anteckningsbok där du kan förvara den information som är viktig. Spela in anteckningar från möten, dela höjdpunkter eller åtgärder för att dela med ditt team eller för senare referens. Ibland kanske du vill konvertera en OneNote-fil (.one) till ett Excel-kalkylblad i XLSX- eller XLS-format.
augusti 4, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konvertera OneNote till XLSX eller XLS i C#

OneNote-filer är digitala anteckningar som du kan spela in för att ha viktig information till hands. De kan vara till hjälp för att samarbeta, presentera eller dela information. I vissa fall kan du behöva konvertera en OneNote-anteckningsbok med (.one) filtillägg som en XLSX- eller XLS-arbetsbok. Följaktligen ger den här artikeln information om hur du konverterar OneNote till XLSX- eller XLS-formatfil programmatiskt i C#.
augusti 4, 2022 · 2 min · Farhan Raza