Svenska

Konvertera PowerPoint PPT till HTML i C++

Presentationer (PPTX/PPT) används ofta för att avbilda information till ett stort antal publik. I den här artikeln kommer vi att diskutera hur man konverterar PowerPoint-presentationer till HTML. Detta användningsfall kan vara till hjälp när informationen ska presenteras i en webbapplikation, webbplats etc.
september 4, 2020 · 3 min · Farhan Raza