Svenska

Läs e-postmeddelanden Programmatiskt med Java

I vissa fall kan du behöva läsa och analysera EML- eller MSG-e-postmeddelanden från dina applikationer. För att göra det programmatiskt visar den här artikeln hur man extraherar information från e-postmeddelanden i Java. I synnerhet kommer du att lära dig hur du läser e-postmeddelandens ämne, till, från, brödtext och rubrikinformation.
april 12, 2021 · 3 min · Usman Aziz