Svenska

Extrahera data från tabeller i PDF-filer med C++

PDF-filer är ett standardformat för utbyte av dokument över internet. Dokument som fakturor och produktguider delas vanligtvis i form av PDF-filer. Det kan finnas situationer där du har flera fakturor som innehåller tabelldata som du vill extrahera och bearbeta vidare. Det kommer att vara mer effektivt att extrahera denna data programmatiskt. För detta ändamål kommer den här artikeln att lära dig hur du extraherar data från PDF-tabeller med C++.
juli 14, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad