Svenska

Extrahera bilder från Word DOC i Java

Bilder används ofta för att representera viktig information i Word DOC-dokument. Inkluderingen av bilder tillsammans med text gör innehållet mer tilltalande. I vissa fall kan du behöva extrahera bilderna som är inbäddade i DOC-filerna programmatiskt. För att uppnå det tar den här artikeln upp hur man extraherar bilder från DOC-filer i Java.
juli 21, 2022 · 2 min · Usman Aziz

Extrahera bilder från Word DOC i Java

Bilder används ofta för att representera viktig information i Word DOC-dokument. Inkluderingen av bilder tillsammans med text gör innehållet mer tilltalande. I vissa fall kan du behöva extrahera bilderna som är inbäddade i DOC-dokumenten programmatiskt. För att uppnå det tar den här artikeln upp hur man extraherar bilder från DOC i Java.
juli 20, 2022 · 3 min · Usman Aziz