Svenska

Skapa och manipulera innehållsförteckning i Word-dokument i C#

Innehållsförteckning (TOC) i ett Word-dokument ger dig en överblick över vad ett dokument innehåller. Dessutom låter den dig navigera till en viss del av dokumentet. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du arbetar med en innehållsförteckning i Word-dokument programmatiskt med C#. Den här artikeln behandlar särskilt hur man lägger till, extraherar, uppdaterar eller tar bort en innehållsförteckning i Word-dokument.
mars 2, 2021 · 5 min · Usman Aziz