Svenska

Extrahera text från PowerPoint-filer med Java

Du kan ofta behöva extrahera text från PowerPoint-bilderna för att kunna utföra textanalys. Å andra sidan kanske du vill extrahera och spara texten i en fil eller databas för vidare bearbetning. I enlighet med det täcker den här artikeln hur man extraherar text från PowerPoint-presentationer med Java. I synnerhet kommer du att lära dig hur du extraherar text från en specifik bild eller hela presentationen.
juli 28, 2021 · 3 min · Usman Aziz