Svenska

Extrahera text från PowerPoint-filer med C++

Du kan hamna i scenarier där du måste spara texten i PowerPoint-filen till en databas eller någon fil. Att göra denna uppgift manuellt kommer att vara tidskrävande och mindre effektivt. Det bättre sättet skulle vara att göra utvinningen programmatiskt. För detta ändamål kommer den här artikeln att lära dig hur du extraherar text från PowerPoint-filer med C++.
april 10, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad