Svenska

Extrahera text från Word-dokument i Python

Textextraktion från Word-dokument utförs ofta i olika scenarier. Till exempel för att analysera texten, extrahera vissa delar av ett dokument och kombinera dem till ett enda dokument, och så vidare. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du extraherar text från Word-dokument programmatiskt i Python. Dessutom kommer vi att täcka hur man extraherar innehåll mellan specifika element som stycken, tabeller etc. dynamiskt.
november 25, 2021 · 11 min · Usman Aziz