Svenska

Konvertera FBX till RVM eller RVM till FBX-fil i Java

FBX-filer används vanligtvis för att utbyta information mellan olika 3D-filmanipuleringsapplikationer. I vissa situationer kan du behöva konvertera FBX till RVM eller RVM till FBX-filer. RVM-filer är användbara eftersom de innehåller information om textur, geometri, geometri och etiketter för objekt. Se följande avsnitt för att utforska konverteringsscenarierna.
oktober 19, 2021 · 2 min · Farhan Raza