Svenska

Hitta och ersätt text i Excel-kalkylblad med C++

Microsoft Excel låter dig lagra data i tabellform. Utöver det gör det att du kan utföra komplexa operationer på data. Excels användningsområde sträcker sig från att upprätthålla månadsbudgetar till att hantera organisationsdata på grund av dess stora uppsättning funktioner. Jämfört med andra funktioner är att hitta och ersätta text bland de mer enkla uppgifterna du kan göra i Excel. Den här artikeln visar hur du hittar och ersätter text i Excel-kalkylblad programmatiskt med C++.
februari 11, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad

Hitta och ersätt text i Excel XLS XLSX med C#

Excel-kalkylbladen har minimerat de ansträngningar som krävs för att behålla de enorma data och utföra komplexa beräkningar automatiskt. Dessutom är att hitta och ersätta text i Excel-filer en av de ofta utförda operationerna i Excel-filer. Därför kommer jag i den här artikeln att visa dig hur du hittar och ersätter text i Excel-filer programmatiskt i C# med några rader kod. Hitta och ersätt text i Excel Workbook i C# Hitta och ersätt text i Excel Workbook med hjälp av reguljära uttryck (Regex) i C# C# API för att hitta och ersätta text i Excel Aspose.
februari 15, 2020 · 3 min · Usman Aziz