Svenska

Hitta och ersätt text i PowerPoint PPT i Python

När du bearbetar digitala dokument behöver du ofta hitta och ersätta en specifik text i innehållet. Detta kan krävas när en del information ska censureras innan dokumenten delas. För att åstadkomma detta programmatiskt täcker den här artikeln hur du hittar och ersätter text i PowerPoint PPT eller PPTX i Python.
januari 10, 2022 · 3 min · Usman Aziz