Svenska

Använd Gaussian Blur Filter på bilder i C#

I vissa fall kan du behöva arbeta med ett Gaussiskt oskärpafilter i dina applikationer. Följaktligen täcker den här artikeln hur man applicerar Gaussiskt oskärpa filter på bilderna programmatiskt i C#.
april 24, 2022 · 2 min · Farhan Raza