Svenska

Generera miniatyrbilder för PDF-sidor i Java

När du bäddar in PDF-dokumenten i en webbapplikation kan du behöva skapa en miniatyrbild. I andra scenarier, som att skapa en PDF-visare, kan du behöva skapa en miniatyrbild för varje sida i PDF-filen. I den här artikeln kommer vi att visa dig hur du genererar miniatyrbilder av en PDF-fil programmatiskt i Java. Vi kommer uttryckligen att täcka hur man skapar en miniatyrbild av en viss sida eller alla sidor i en PDF-fil.
april 15, 2022 · 3 min · Usman Aziz