Svenska

Generera aztekisk streckkod i C#

Aztec streckkod är en tvådimensionell streckkod som innehåller ett fyrkantigt rutnät och ett bulls-eye-mönster i mitten. Den kan innehålla olika antal lager beroende på olika symbollägen. I vissa scenarier kan du behöva skapa en Aztec-kod för att producera kodade koder. Följaktligen täcker den här artikeln hur man genererar en aztekisk streckkod programmatiskt i C#.
september 21, 2022 · 3 min · Farhan Raza