Svenska

Generera streckkoder med C# - .NET Barcode API

Streckkoder används för att visuellt representera data i en maskinläsbar form. Oftast verkar streckkoder vara ett sätt att identifiera en produkt. Olika typer av streckkoder används i olika scenarier som Code128, QR, Datamatrix, Aztec, etc. I den här artikeln får du lära dig hur du genererar streckkoderna i C#. Dessutom kommer du att se hur du anpassar utseendet på en streckkod. C# Barcode Generator API Hur man genererar en streckkod med C# Hur man genererar QR-streckkod med C# Anpassa utseendet på en streckkod i C# Lägg till bildtext i streckkod med C# C# Barcode API - Gratis nedladdning Aspose.
oktober 19, 2020 · 3 min · Usman Aziz