Svenska

Skapa OMR-undersökning eller svarsblad i Java

Som Java-utvecklare kan du enkelt generera OMR-undersökningar, frågesporter eller svarsblad från textmarkering programmatiskt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skapar en OMR OMR-undersökning eller ett svarsblad från textuppmärkning med Java.
mars 31, 2022 · 4 min · Muzammil Khan

Skapa OMR Sheet Checker eller Scanner med Java

Optical Mark Recognition (OMR) används ofta för att kontrollera undersökningar, frågeformulär och flervalsundersökningar. Det är ett snabbt och korrekt sätt att behandla formulär. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skapar OMR-mallar och kontrollerar ifyllda svarsblad med Java.
augusti 5, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad