Svenska

Generera Word-dokument från mallar i C# .NET

Den automatiska genereringen av Word-dokument används i stor utsträckning av företag för att skapa en mängd rapporter. I vissa fall skapas dokumenten från grunden. Å andra sidan används fördefinierade mallar för att generera Word-dokument genom att fylla i platshållarna. I den här artikeln kommer jag att visa hur man genererar Word-dokument från mallar dynamiskt och programmatiskt i C#. Du kommer att lära dig hur du fyller i Word-mallarna från olika typer av datakällor.
mars 5, 2020 · 5 min · Usman Aziz