Svenska

Generera Word-dokument från mallar dynamiskt med Java

Rapportgenereringsprocessen består ofta av att fylla i de fördefinierade dokumentmallarna som innehåller platshållarna för önskade fält. Rapporteringsmotorerna tar malldokumentet som indata, fyller platshållarna med data dynamiskt och genererar de resulterande rapporterna. Om du letar efter ett Java-program för att generera Word-dokument från mallar, kommer den här artikeln att ge dig den bästa lösningen. Så låt oss se hur man skapar Word-dokument genom att fylla i mallarna programmatiskt i Java.
januari 14, 2020 · 5 min · Usman Aziz