Svenska

Få kontaktlista från Microsoft Exchange Server i C#

Microsoft Exchange Server är en välkänd plattform för e-post, kalender och andra samarbetstjänster. Ofta kan du behöva ansluta till din MS Exchange Server och hämta listan med kontakter programmatiskt. För att uppnå det visar den här artikeln hur du hämtar kontaktlistan från Microsoft Exchange Server i C# .NET.
mars 28, 2022 · 3 min · Usman Aziz