Svenska

Utför OMR och extrahera data från bild i C#

Du kan enkelt utföra OMR-operationer på skannade bilder av undersökningsformulär eller testblad programmatiskt och läsa användarinmatningar programmatiskt i .NET-applikationer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du utför OMR och extraherar data med C#.
april 21, 2022 · 6 min · Muzammil Khan