Svenska

Lägg till eller ta bort bilagor i PDF-filer med C++

PDF har blivit ett mycket använt filformat på grund av dess plattformsoberoende stöd. Du kan skapa en PDF-fil på Windows-plattformen, till exempel, och sedan överföra den till Mac utan några kompatibilitets- eller formateringsproblem. En av de kraftfulla funktionerna som PDF stöder är att lägga till bilagor. Du kan bädda in andra dokument i en PDF-fil precis som e-postbilagor. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du hanterar PDF-bilagor programmatiskt. Mer specifikt kommer du att lära dig hur du hämtar, lägger till och tar bort bilagor i PDF-filer med C++.
november 2, 2020 · 3 min · Usman Aziz