Svenska

Email Threading implementering i ImapClient med C# .NET

Det är ofta utmanande att hålla koll på konversationer och deras hantering kan snabbt bli en svår uppgift. I den här artikeln kommer vi att utforska grunderna för e-posttrådning och ge en omfattande guide om hur du använder ImapClient i C# .NET för att enkelt hantera trådade konversationer
juni 5, 2023 · 5 min · Margarita Samodurova

Gruppera meddelanden från PST efter konversationstrådar med C# .NET

En Konversationstråd är en sekvens av svar på ett meddelande med en röd tråd. Meddelanden i konversationen kan visas på olika sätt, till exempel i hierarkisk eller kronologisk ordning. För att visa en meddelandetråd identifierar e-postprogram meddelandesvar. De mest populära e-postfilformaten tillhandahåller denna funktion. Konversationstrådar gör det möjligt för läsare att snabbt förstå den övergripande strukturen i en konversation, lyfta fram vissa punkter i konversationer och analysera viktig information. I den här artikeln kommer vi att fokusera på att använda Aspose.
juli 29, 2022 · 5 min · Dmitrysamodurov