Svenska

Infoga eller ta bort sidhuvud och sidfot i VSD VSDX-filer i C#

Sidhuvuden och sidfötter används för att visa information över den övre och nedre marginalen på varje sida i en fil. De kan innehålla ämne, kapitel, författare, sidnummer och annan relevant information. Visio-diagram i VSD- eller VSDX-format kan också innehålla ett sidhuvud och en sidfot för att visa viktig information. Den här artikeln beskriver hur du infogar eller tar bort sidhuvudet och sidfoten i Visio-filer programmatiskt i C#.
april 10, 2022 · 3 min · Farhan Raza