Svenska

Hitta och ersätt text i ett Word-dokument med C# .NET

Den här artikeln tar upp olika metoder för att hitta och ersätta text i Word-dokument med C# i .NET- eller .NET Core-program. Sök och ersätt är en ganska användbar funktion i MS Word för att snabbt hitta och ersätta önskad text i dokumenten. Det blir mer praktiskt och tidsbesparande när du arbetar med längre dokument. I de fall du behöver hitta och ersätta text i hundratals Word-dokument eller du behöver automatisera denna process, kommer du definitivt att välja att göra det programmatiskt.
januari 24, 2020 · 5 min · Usman Aziz