Svenska

Dela HTML-webbsida i flera filer programmatiskt med C#

HTML-filer används vanligtvis för att visa information på webbplatser eller webbapplikationer. Det är faktiskt en uppmärkningstext som låter dig formatera texten också. Ibland är HTML-filer ganska stora eftersom de kan innehålla mycket data inklusive text, bilder, diagram, diagram och mycket annat innehåll. Du kan behöva dela HTML-filer under olika krav eller användningsfall.
december 22, 2020 · 3 min · Farhan Raza