Svenska

Slå samman HTML-mall med XML i C#

HTML-formulär kan användas för att samla in information från flera källor. Den insamlade informationen kan lagras eller serialiseras i en databas som senare kan extraheras som data i XML-format. I vissa fall kan du behöva slå samman HTML-mall med XML-data. Efter sådana fall förklarar den här artikeln hur man sammanfogar HTML-mallar med XML-data programmatiskt i C#.
oktober 5, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Slå samman HTML-mall med JSON i C#

HTML-mallar används för att samla in data från olika datakällor. Efter att ha slagit samman data med mallen kan du skapa HTML-dokument. I vissa scenarier kan indata för sammanslagning med mallfil finnas i JSON-format. I enlighet med sådana användningsfall täcker den här artikeln hur man sammanfogar HTML-mallar med JSON-formatdata programmatiskt i C#.
oktober 5, 2022 · 2 min · Farhan Raza