Svenska

Lägg till signatur till en bild i Java

Bilder och andra dokumentformat används ofta i vardagen. Många bilder är därför signerade för att undvika upphovsrättsintrång eller för att visa äganderätten till verk. För sådana krav kan du använda Aspose.PSD för Java API för att manipulera bilder eller grafiskt innehåll. Den här artikeln förklarar hur du lägger till en signatur till en bild programmatiskt i Java.
februari 18, 2022 · 2 min · Farhan Raza