Svenska

Skew Correction in Python - Deskew Images

Skevhet kan uppstå på grund av olika orsaker, såsom felaktig skanning, perspektivförvrängning eller kamerafel. I den här artikeln kommer vi att lära oss hur man utför skevningskorrigering i bildbehandling med Python.
februari 21, 2024 · 4 min · Muzammil Khan

Bildskevningskorrigering i Java

Inom datorgrafik och bildbehandling är skev bild en vinkelavvikelse för en uppsättning rektangulära bilder. Det är också känt som bildlutning eller JPEG-förvrängning. I den här artikeln kommer vi att lära oss hur man utför korrigering av snedvridning i Java.
november 8, 2022 · 5 min · Muzammil Khan

Skevningskorrigering i bildbehandling med C#

I datorseende måste vi placera våra kameror och sensorer korrekt, men det leder ofta till stora förvrängningar. På samma sätt, när man skannar med skannrar, är justering ibland nästan omöjlig. På grund av detta har skannade bilder och fotografier en liten snedställning (lutning). I den här artikeln kommer vi att lära oss hur man utför skevningskorrigering i bildbehandling med C#.
oktober 4, 2022 · 5 min · Muzammil Khan