Svenska

Skapa eller fyll HTML-formulär med Skicka-knappen med C#

HTML-formulär används ofta för att få input från användarna. Du kan fylla i olika formulärfält som innehåller kryssruta, text, radio och knappen Skicka för inmatning. Du kan skapa eller fylla i HTML-formuläret programmatiskt med C#-språket.
mars 30, 2021 · 6 min · Farhan Raza