Svenska

Aspose.Words för .NET 20.3 släpps!

Den här månaden lyckades vi leverera 72 förbättringar och korrigeringar inklusive 18 Enterprise- och Priority-supportproblem. Totalt har 110 frågor behandlats i den senaste versionen av Aspose.Words för .NET. Uppdateringar för Xamarin Platform Från och med Aspose.Words 20.3 ändras stödet för Xamarin. I tidigare versioner tillhandahöll vi separata DLL:er för Xamarin.Android, Xamarin.Mac och Xamarin.iOS. Nu kan Xamarin-utvecklare använda Aspose.Words för .NET Standard i alla ovan nämnda plattformar. Enligt .NET Standard-dokumentationen kan Aspose.
mars 10, 2020 · 2 min · Andrey Noskov